Компанија:
Држава:
Сакате лично да Ви ја претставиме нашата понуда?

Заинтересиран сум за:
Име и презиме:
Компанија:
Телефон:
Е-пошта: (задолжително)
 
Влезно место за претплатени корисници
За да се пријавите на Бонитет кликнете на »Пријава« и впишете го своето корисничко име и лозинка.
Бонитетни решенија за Вас
 • On-line бонитети за повеќе од 350.000 словенечки правни субјекти.
 • Дневно ажурирање на податоците.
 • Можност за споредба на конпаниите на интернет платформата.
  Повеќе
  • On-line бонитети за повеќе од 610.000 хрватски правни субјекти.
  • Дневно ажурирање на податоците.
  • Можност за споредба на компаниите на интернет платформата.
  Повеќе
  • On-line бонитети за повеќе од 865.000 српски правни субјекти.
  • Дневно ажурирање на податоците.
  • Можност за споредба на компаниите на интернет платформата.
  Повеќе
  • Германија: On-line бонитетни извештаи за 6 милиони германски компании.
  • Италија: On-line бонитетни извештаи за 5 милиони италијански компании.
  • Австрија: On-line бонитетни извештаи за 750.000 австриски компании.
  Повеќе